Monthly Archives: lokakuu 2016

Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa

  Useita asuntoja eri valtioissa Jos henkilöllä on käytettävissään Suomessa sijaitsevan asunnon lisäksi myös Venäjällä sijaitseva asunto, hänen katsotaan asuvan Suomessa, jos täällä oleva asunto on henkilön varsinainen asunto ja koti (PerVL 4.3 § ja 18.4 §). Henkilön varsinaisella asunnolla ja kodilla tarkoitetaan sitä asuntoa, jossa henkilöllä on tarkoitus asua pysyväisluonteisesti.

Asumistuki erotilanteessa

Asumistuen ja muiden tukien merkitys perheille ja erityisesti erotilanteessa ! Yhteiskuntamme vapautuu ja tutkimusten mukaan erityisesti pienten lasten äidit ja 50- vuotta täyttäneet haluavat kokea vapauden elää vielä ilman kumppanin tuomaa rajoitusta. Tästä yli 50 – vuotiaiden erobuumista olemme saaneet lukea viime aikoina lehtien sivuilta.  Yhä useammin on tullut eteen tilanteista, jossa halutaan vain...