Artikkelit

Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa

  Useita asuntoja eri valtioissa Jos henkilöllä on käytettävissään Suomessa sijaitsevan asunnon lisäksi myös Venäjällä sijaitseva asunto, hänen katsotaan asuvan Suomessa, jos täällä oleva asunto on henkilön varsinainen asunto ja koti (PerVL 4.3 § ja 18.4 §). Henkilön varsinaisella asunnolla ja kodilla tarkoitetaan sitä asuntoa, jossa henkilöllä on tarkoitus asua pysyväisluonteisesti.

Taloushallintoanalyysi

ERIKOISTARJOUS! Tilinpäätöksen ja tositteiden ILMAINEN* TALOUSHALLINTOANALYYSI. Analyysin tarkoitus on selvittää kustannusten rakenne ja löytää säästämiskeinoja.